Bоško Vojkić

bvBоško Vojkić je specijalizovan u oblasti svemirskog prava i telekomunikacija sa prethodnim radnim iskustvom kao univerzitetski predavač za svemirsko pravo na tri evropska univerziteta, ICT pravni saradnik i saradnik u oblasti telekomunikacija. Boško drži Master diplomu višeg ranga iz oblasti svemirskog prava i telekomunikacija sa Paris Saclay / Paris-Sud Univerziteta i Instituta za svemirsko pravo i telekomunikacije (IDEST) iz Pariza, Francuska (Master rad: Mega-konstelacije).