Danijela Ignjatović Stupar

disDanijela Ignjatović Stupar je geodetski inženjer i doktorant u oblasti kosmičkih inovacija za buduća naselja na Mesecu. U prethodnom periodu, Danijela je radila u Republičkom geodetskom zavodu Republike Srbije (2000-2003), na poslovima održavanja katastra zemljišta. Bila je uključena u istraživanje i konstrukciju železničke i putne infrastrukture u Francuskoj (2005-2012). Aktivna je u International Space University (ISU) od 2012, kada se upisala na studijski program Master in Space Science. Na ISU trenutno radi kao predavač i istraživač-saradnik. Njena interesovanja su vezana za primenu građevinskih tehnologija u izgradnji na Mesecu, uključujući i razvoj lunarnih sistema za navigaciju oi pozicioniranje. Aktivni je promoter RT ARCHES, francuskoj artiktektonskoj naučnoj mreži inovacionih arhitektonskih eksperimenata u ekstremnim okruženjima. Osim toga, predstavlja ISU u Copernicus Academy i vodi strazburšku grupu Women in Aerospace Europe (Wia-E).