Šume i klima

O projektu

Organizacija Jedan stepen Srbija u saradnji sa fondacijom Srpski zalog za svemir (Serbian Case for Space) i Centrom za razvoj neformalnog obrazovanja građana (CRNOG) sprovodi projekat „Šume i klima“.

Cilj projekta je izrada metode za vrednovanje površina za pošumljavanje u izmenjenim klimatskim uslovima. Tim studenta predvođeni stručnjacima iz oblasti klimatskih promena i analize prostora su primenom AHP (analitički hijerarhijski proces) metode, GIS-a (geografski informacioni sistemi) i teledetekcionih metoda istraživanja razvili originalni metod za vrednovanje površina za pošumljavanje.

Projekat „Šume i klima“ se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine, a sredstva su dobijena u okviru Javnog konkursa za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018.

sik-logo

Članovi konzorcijuma koji sprovodi projekat “Šume i klima”

jedanstepen - logoUdružеnjе Јеdаn stеpеn Srbiја је dоbrоvоlјnо, nеvlаdinо i nеprоfitnо udružеnjе, оsnоvаnо rаdi dеlоvаnjа u оblаsti zаštitе živоtnе srеdinе, а pоsеbnо u оblаsti ublаžаvаnja i prilаgоđаvаnjа nа prоmеnе klimе.

U svom radu Jedan stepen Srbija se zalaže za uspostavljanje nacionalnog dijaloga o klimatskim promenama u kome treba da učestvuje društvo u celini, tranziciju na nisko-ugljeničnu ekonomiju zasnovanu na 100% obnovljivim izvorima energije, uvođenje naknade za emisiju ugljen-dioksida i unapređenje obrazovnog sistema kako bi se naše društvo pripremilo za mere ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promene.

Jedan stepen Srbija je član međunarodnih mreža Climate Action Network Europe i World Alliance for Efficient Solution kao i nacionalne mreže organizacija civilnog društa Koalicija 27.

www.jedanstepen.org

 

download Fondacija “Serbian Case for Space” je “think tank”, koji je nastao sa ciljem da javnom i privatnom sektoru pruži savremenu analizu kratkoročnih i dugoročnih benefita uključivanja države Srbije u svemirske aktivnosti. Svojim radom, “Serbian Case for Space” želi da doprinese članstvu Srbije u različite međunarodne svemirske organizacije, kao i razvoju sopstvene svemirske tehnologije i edukaciji domaćih eksperata.

“Serbian Case for Space” u svom radu želi da na osnovu naučnih podataka pokaže značaj svemirskih sistema u našem svakodnevnom životu i njihov ogroman doprinos u poboljšavanju kvaliteta života pojedinca, kao i smanjivanju jaza između razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji.

www.serbiancaseforspace.com

 

CRNOG -logoCentar za razvoj neformalnog obrazovanja građana – CRNOG je nestranačka, neprofitna nevladina organizacija koja se bavi edukacijom građana u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, zdravlja, ljudskih i manjinskih prava. Osnovana je 2001. godine i do sada je sprovela brojne projekte u ovim oblastima. U proteklih nekoliko godina organizacija sprovodi aktivnosti u kojima primenom geografskih informacionih sistema analizira prostor, predlaže mere zaštite i unapređenja životne sredine i rezultatima istraživanja informiše i edukuje građane o aktuelnim problemima.