Projekat ,,Šume i klime” – trenutni status projekta

Projekat ,,Šume i klime”, u čijoj realizaciji učestvuju organizacija Jedan stepen Srbija, fondacija Srpski zalog za svemir (Serbian Case for Space), kao i Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana, ima za cilj izradu metode za vrednovanje površina za pošumljavanje u izmenjenim klimatskim uslovima.

Na razvoju ovog metoda radi tima studenata predvođenih stručnjacima iz oblasti klimatskih promena i analize prostora, a primenom AHP (analitički hijerarhijski proces) metode, GIS-a (geografski informacioni sistem) i teledetekcionih metoda istraživanja.

Kao studija slučaja predviđena je analiza i predlog načina pošumljavanja u u opštini Bor.

Prva poseta gradu Boru obavljena je početkom oktobra. Članovi Centra za razvoj neformalnog obrazovanja građana – CRNOG i kordinatorka projekta su u Boru boravili sa zadatkom da predstave ideju projekta „Šume i klima“ opštinskim čelnicima, da obave određene terenske analize i praktično rade na metodologiji.

bor pozicija

Bor je grad i sedište Borskog okruga u istočnoj Srbiji u regionu koji je poznat i pod imenom Timočka Krajina, rudarski i industrijski grad sa razvijenom obojenom metalurgijom i jedan je od najvećih rudnika bakra u Evropi. Kao takav, grad Bor, predstavlja idealnu lokaciju za studiju slučaja gde bi se primenila metodologija dobijena tokom istraživanja. Brojni problemi izazvani kako primarnom industrijskom granom tako i antropocentričnim stavom prema okruženju učinili su grad Bor jedinstvenom lokacijom. Nedostatak prirodne vegetacije i deforestacija  koja je uočena analizom satelitskih snimaka, deficit u rekultivaciji i revitalizaciji brojnih  jalovišta predstavljaju razlog zašto je upravo teritorija Bora uzeta u razmatranje. Kako bismo validirali javno dostupne podatke koje smo  preuzeli, prva poseta Boru je bila neophodna.

Tokom ove prve posete projektni tim je obavio sastanak sa zamenikom gradonačelnika Bora Brankom Perićem i sa načelnicom kancelarije za životnu sredinu Ljiljanom Lekić. Funkcionerima grada Bora je prezentovana projektna ideja. Od njih smo dobili korisne savete i značajne informacije o našem istraživanom području za projekat „Šume i klima“.  Sastanak je obavljen u prostorijama opštine Bor. Sastanku su prisustvovali kordinator projekta Olivera Mićić (Jedan stepen Srbija), članovi CRNOG-a: Marko Božić, Tijana Ležaić, Nikola Mladenović i Maja Maravić, zamenik gradonačelnika Bora, načelnica kancelarije za životnu sredinu, opštinski većnik Srećko Zdravković kao i član lokalnog ekološkog pokreta Nikola Stojković.

Ovu posetu smo iskoristili i kako bismo direktno na terenu analizirali autohtone vrste i na osnovu toga odabrali adekvatnu vrstu za evaluaciju metodologije koja se razvija.

Korisne informacije koje smo dobili:

  • Jalovišta su privatna svojina i kao takva nisu ušla u naše kriterijume;
  • Bagrem je prisutan na teritoriji grada Bora, sam se obnavlja posle požara ali je invazivna vrsta;
  • Knjiga „Bor i okolina“ dr Cvetko Kostić koja će nam pomoći u daljem pisanju metodologije kao i samog projekta.

45148033_244083709796243_3067888503808327680_n 44982018_317959292268305_8596734139409891328_n 45006044_320060408789362_7321217315939287040_n

Sastanak sa predstavnicima opštine Bor

Sastanak sa predstavnicima opštine Bor

Druga poseta gradu Boru obavljena je krajem oktobra. Svrha posete je bio sastanak sa zamenikom gradonačelnika Bora Brankom Perićem i sa načelnicom kancelarije za životnu sredinu Ljiljanom Lekić, kako bi smo im prezentovali završetak projekta i završetak studije slučaja „Šume i klima“.  Sastanak je obavljen u prostorijama opštine Bor i prisustvovali su članovi CRNOG-a, zamenik gradonačelnika Bora, zamenik načelnice kancelarije za životnu sredinu Branislav Jovanović (Savetnik za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, zaštitu građana i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nepogoda i odbranu) i opštinski većnik Srećko Zdravković.

Drugo predstavljanje projekta se odigralo u sali Doma omladine Bor gde su predstavljanju projekta i završetku studije slučaja mogli da prisustvuju svi zainteresovani stanovnici grada Bora. Pored samog predstavljanja projekta, svi prisutni, njih oko 25, su mogli da postave pitanja i da prokomentarišu iznesene podatke.

45005980_324903914967983_4358029218475409408_n

45064144_2056306234407713_1960228524207898624_n
Predstavljanje rezultata projekta zainteresovanim stranama u opštini Bor

Takođe, posetu smo iskoristili kako bi direktno na terenu analizirali i uradili poređenje dobijenih podataka o površinama pogodnim za pošumljavanje kao i obilazak šume crnog bora, vrste koju smo označili kao najpogodniju za analiziranu teritoriju.

Korisne informacije koje smo dobili:

  • Između naše dve posete RTB Bor je započeo sa pošumljavanjem jalovišta.
  • Bagrem je vrsta koju su iz RTB Bor izabrali za pošuljavanje jalovišta. Invazivna vrsta koja se pokazala kao najotpornija na ovom području.

IMG_5250

Poseta okolini Bora

Poseta okolini Bora