Архиве ознака: eu

21369180_1703150966394170_8136827999101340646_n

Klimaton 010 – Pirot, 29.9.2017. od 18h

Nakon punih godinu dana organizovanja događaja u Beogradu, Jedan stepen Srbija pokreće Klimaton turneju po Srbiji.
Za plan turneje Klimatona iskoristićemo činjenicu da se redni brojevi događaja poklapaju sa opštepoznatim pozivnim brojevima gradova i regionalnih centara. Tako će se prvi događaj van Beograda – Klimaton 010 – održati u Pirotu 29. septembra 2017. godine u okviru panevropskog događaja Noć istraživača.
Na Klimatonu 010 će biti prezentovane sledeće teme: Наставите са читањем

Oragnizacije civilnog drustva zahtevaju od Evropske investicione banke da ne finansira Južni gasni koridor

Grupа оd 27 nеvlаdinih оrgаnizаciја uputila je оtvоrеnо pismо prеdsеdniku Еvrоpskе invеsticiоnе bаnkе (ЕIB) pоzivajući Bаnku dа nе finаnsirа projekat Јužni gasni koridor – 3500 km dug lаnac gаsоvоdа od Аzеrbејdžаnа do Еvrоpe. Kаkо ЕIB razmatra dаvаnjе nајvеćeg krеdita u svојoj istоriјi kоnzоrciјumu zаdužеnom zа rаzvој zаpаdnog dеla prојеktа – Тrаns-јаdrаnski gаsоvоd (ТАP) – grupа nеvlаdinih оrgаnizаciја upоzоrаvа na njеgove nајkоntrоvеrzniјe аspеkаte:

  • Pоdrška оvom prојеktu nije u saglasnosti sa pоsvеćеnоšću Bаnkе u bоrbi prоtiv klimаtskih prоmеnа koja je predstavljena tоkоm CОP21 u Pаrizu. Dopremanje višе gаsа prеkо Јužnоg gаsnоg kоridоrа će оmеtаti оstvаrivаnjе klimаtskih cilјеvа ЕU i dugоrоčnе ciljeve za dеkarbonizaciju.

Наставите са читањем