Tijana Ležaić

tlTijana Ležaić je član CRNOG, student doktorskih studija i demonstrator u nastavi na Geografskom fakultetu – Univerziteta u Beogradu. Entuzijasta i borac za unapređenje životne sredine. „Projekat Šume i klima predstavlja izazov u naučnom i profesionalnom smislu. U uslovima izmenjene klime, lokalnim samoupravama će biti potrebna podrška u izboru lokacija za pošumljavanje. Zadovoljstvo je raditi na razvoju metodologije koja bi to trebala da im omogući, a koja će podrazumevati upotrebu satelitskih snimaka.“